Podrobnosti a zajímavosti o hypnóze

Zatímco budete číst tyto řádky, dozvíte se mnohem více o pozadí fungování lidské mysli a možnosti jejího ovlivnění pomocí hypnózy. Dozvíte se o rozdílech vědomí, podvědomí a nevědomí. Porozumíte tak do hloubky věcem, které jsou pro mnohé lidi tabu.

Slovo hypnóza je převzato z řečtiny a znamená spánek. Ve skutečnosti se však o spánek vůbec nejedná. Jde o hypnotický trans, který se projevuje stavem zvýšené sugestibility (schopnosti přijímat informace od druhého a považovat je za své vlastní).

Cílem hypnoterapie, tedy hypnózy užité v lékařství, je odstranit určité potíže. Nejčastěji fobie, deprese, nespavost, drogové závislosti a mnoho dalších. Za pomoci ní je možné dosáhnout žádoucích postojů a chování, samozřejmě dohodě s hypnotizovaným. Docílení stavu hypnózy vyžaduje zkušenosti  a verbální zručnost ze strany hypnotizéra. Nutná je však i určitá vnímavost a vstřícnost ze strany hypnotizovaného klienta. Běžná terapie obnáší 5-10 sezení. Jedno sezení běžně trvá 45 minut času. V průběhu terapie se mezi hypnotizérem a médiem vyvíjí zvláštní pouto. Při každém dalším sezení je pak pro hypnotizéra jednodušší uvést klienta do hypnózy a provést ji hlouběji.

Využití nalézá hypnóza i ve forenzní psychologii, tedy oboru, který je blízký kriminálním živlům. Je tak kupříkladu možné dostat z podezřelého důležité informace. Jak už ale bylo zmíněno, je v případě hypnózy nezbytně nutné, aby se hypnotizovaný hypnóze nebránil. V případě nespolupráce není možné hypnózu uskutečnit. Pro účinek hypnotického transu je důležité, abyste měli k hypnoterapeutovi důvěru a chtěli být hypnotizováni. V mnoha případech hypnóza dokáže během jednoho až dvou sezení přerušit nějaký návyk např. kouření, pro trvalý efekt je však potřeba absolvovat více „hypnotických sezení“. Po celé terapii, tedy 5-10 sezeních, pak není problém měnit zásadním způsobem měnit návyky média.

Možná jste dříve viděli hypnotizéra jako člověka s uhrančivým pohledem, pohybujícího lesknoucími se hodinkami na řetízku před očima média. Běžná je také představa psychologa, který monotonně hovoří k pacientovi sedícímu v gauči. Tato ztvárnění mnohým vytvořila přesvědčení, že hypnóza je něco špatného, od čeho je lepší se na hony vzdálit, ale není tomu tak. Hypnotizér je ve skutečnosti především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace. Charizma je také velice důležité, ale především je nezbytný trénink.

Zajímavostí je, že hypnóza, ač se může zdát sebevíc zvláštní a magická není vůbec neobvyklá v běžném životě. Stav, kterému běžně říkáme „zásek“, či hluboké zamyšlení se, je vlastně běžnou formou transu. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že v tomto stavu jsme tak často, že kdybychom sečetli dobu transů v průběhu jednoho dne, dostali bychom 30-60 minut čistého času.

Je třeba mít na paměti, že naše podvědomí je zásadně chytřejší než my sami (chápej jako vědomí). Podvědomí, či nevědomí vždy ví, co je pro nás nejlepší. Řídí naše nepodmíněné reflexy, jako dýchání, tlukot srdce, pocení, pocity žízně, hladu, oční víčka nechává reagovat bezprostředně v ohrožení, ve spánku nás provádí snění. Naše podvědomí řídí naše nohy, když se vědomě rozhodneme někam jít. Určuje naše sklony, to kdo se nám líbí, co nám přijde příjemné a blízké, ačkoli si to nedokážeme odůvodnit. Je to vlastně naše jediněčné, neopakovatelné JÁ. Jedním ze způsobů jak se dá podvědomí ovlivnit je hypnóza a autosugesce.

Zpět na úvodní stranu

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich