Pravdy a mýty o Hypnóze – aneb čemu byste neměli nikdy věřit

Velká část lidí má utkvělou představu hypnotizéra, jako člověka s uhrančivým pohledem, pohybujícího lesknoucími se hodinkami na řetízku před očima média. Tato ztvárnění v mnohých vytvořila přesvědčení, že hypnóza je něco špatného, od čeho je lepší se na hony vzdálit. Není tomu ale tak. Hypnotizér je ve skutečnosti především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace.

V posledním čase však hypnóza získává na popularitě, stává se stále vyhledávanějším tématem a postupně je smazáván její punc pseudovědy, magie, či okultismu.

Mýty o hypnóze – co rozhodně není pravda

  • je možné zhypnotizovat kohokoli a to i proti jeho vůli
  • zhypnotizovaného je možné přinutit jednat proti jeho vůli, tedy ho například donutit ke zločinu
  • je běžné aby zkušený hypnotizér, například v divadle donutil v hypnóze náhodně vybraného diváka dělat vtipné kousky a ten si pak po ukončení show nic nepamatoval
  • hypnotizér bude kroužit rukama kolem vašeho těla, či se vás bude dotýkat
  • hypnotizovaný neslyší hypnotizérův hlas
  • médium tedy hypnotizovaný si od okamžiku zhypnotizování vůbec nepamatuje průběh sezení
  • v hypnóze dostává tělo schopnost levitace, tedy je schopné se samovolně vznášet
  • pokud náhodou hypnotizér v průběhu hypnózy zemře, existuje riziko, že se už ani hypnotizovaný neprobudí

Pravda o hypnóze

Informace zde uvedené se vztahují na běžnou populaci, tedy vynechávám lidi extrémně hypnabilní (1-2% populace) a lidi nehypnabilní (10% populace)

  • není možné zhypnotizovat někoho, proti jeho vůli
  • není možné zhypnotizovanému přikázat, aby dělal věci proti svému svědomí, jako například zločiny
  • není obvykle možné bez předchozí průpravy, rychle zhypnotizovat někoho v rušném prostředí, jako na pódiu v televizní show (v rámci předchozí průpravy je to však snadno uskutečnitelné)
  • až na nezbytnosti ve formě doteky na ruce není tělesný kontakt vůbec nutný
  • není pravda, že médium vůbec neslyší hypnotizérův hlas (až na výjimky hluboké hypnózy)
  • není pravda, že si hypnotizovaný nepamatuje průběh sezení (až na výjimky hluboké hypnózy), obvykle má ale skutečně hypnotizovaný problém odlišit realitu, tedy to co opravdu slyšel, od toho, co si vizualizoval před očima
  • levitace nebyla dosud vědecky dokázána a ani hypnóza ji nedokáže uskutečnit
  • toto riziko téměř neexistuje, protože i těžká hypnóza přechází běžně do stavu spánku a po probuzení je vše normální

Zpět na úvodní stranu

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich