Tato metoda se s úspěchem užívá tam, kde se subjekt nedaří zhypnotizovat tradičním způsobem. Subjekt může být příliš nervózní či napnutý, nebo se například může hypnotizaci vědomě (i podvědomě) bránit, a při pokusech o ní ji aktivně odmítá. Cílem popsané metody je nejprve subjekt přesvědčit ke spolupráci, přimět ho podstoupit jednoduché (i smyšlené) testy a během nich provést rychlou, a pro subjekt, nečekanou hypnotizaci. Aby subjekt ze začátku tuto metodu přijal, můžete mu popsat tento „test“ jako cvičení, které mu v budoucnu pomůže k snadnější relaxaci. Pro uklidnění mu popište cvičení tak, že vyžaduje několik týdnů denního procvičování a velmi dobrou představivost. A tu si právě „otestujete“. Nesprávná instrukce vychází ze skutečnosti, že je fyzicky vyloučené otevřít oční víčka, jestliže oči současně tlačíme nahoru směrem do čela. Subjekt je na chvíli zmaten, a toho využijeme k navození hypnózy. Během „testování“ nejdříve zadáváme subjektu jednoduché úlohy typu „představte si, že“, které je schopen splnit prakticky každý jedinec. Cílem je odvést jeho pozornost a vnuknout mu pocit bezpečí a zcela vytěsnit myšlenky na hypnózu. Vyhněte se proto ve svém projevu známek „uspávání“ nebo monotónnosti. Naopak, chválíme úspěchy a posilujeme jeho případnou aktivitu. Při samotném navození hypnózy využíváme jeho zmatek, který vzniká tím, že subjekt není schopen zadanou úlohu vykonat. Pocit zmatku povzbuzujeme („víčka jsou zavřená pevněji a pevněji“) a neschopnost je otevřít deklarujeme jako sugesci. Než si subjekt stačí uvědomit, že se vám podrobuje, ocitá se pod vaším vlivem a uvedení do hypnotického spánku a se pro něj stává východiskem. Je důležité v této fázi nezaváhat a přebrat nad subjektem plnou kontrolu. Sugerováním relaxace a únavy následně hypnózu prohloubíme.

Pohodlně se usaďte a uvolněte se.
(Nechte subjekt sedět, ruce na kolenou, tělo je uvolněné a nehybné)
Myslíte si, že máte dobrou představivost?
(Jestliže subjekt odpoví „Ano“, pokračujte. Jestliže odpoví „Ne“, prostě konstatujte, že je na sebe příliš přísný a pokračujte)
Jinými slovy, dovedete si se zavřenýma očima přestavit nějaké prostředí, vybavit si ho v duchu a vidět ho pak před očima?
(Zase, pokračujte na „Ano“, jestliže „Ne“ přejděte to-viz výše)
Dobře. Nyní několika způsoby prozkoušíme vaší představivost. Popíšu vám, co chci abyste si představil, a až zavřete oči a vybavíte si to, tak se vás zeptám na to, co vidíte. Dobře.
(Následující příklad je možno upravit. Jestliže subjekt neřídí, použijte něco s čím je dobře obeznámen)
Máte auto?
(Jestliže „Ano“, pokračujte, v opačném případě nalezněte jiné téma)
Výborně. Zavřete nyní oči a představte si, že stojíte před svým autem. Až ho již zřetelně uvidíte, kývněte.
(Počkejte na kývnutí)
Dobře, stojíte nyní před svým autem, díváte se na něj. Jakou má barvu?
(Počkejte na odpověď)
Dobře. Otevřete dveře a nastupte si. Sedíte za volantem. Už? Kývněte.
(Počkejte na kývnutí)
Nyní se díváte přímo před sebe. Tachometr ve středu, nalevo, nebo napravo?
(Počkejte na odpověď)
Je tachometr kulatý, půlkulatý nebo obdélníkový.
(Počkejte na odpověď)
V pořádku, a dokážete si vybavit, jakou barvu má jeho ručička?
(Počkejte na odpověď)
Výborně. Otevřete oči. Viděl jste vše jasně a zřetelně?
(Počkejte na odpověď)
Nyní vyzkoušíme vaši představivost trochu jinak. Pak se budeme vědět o vaší představivosti více. Můžeme? Tentokrát, když zavřete oči, představíte si koupaliště, pláž, bazén nebo jezero nebo moře. Nyní zavřete oči. Nyní chci, abyste si představil, že jste na koupališti. Až si zřetelně vybavíte prostředí koupaliště, kývněte.
(Počkejte na kývnutí)
Výborně. Nyní se rozhlédněte po koupališti a řekněte mi, co vidíte.
(Počkejte na popis)
Jsou tam také nějací lidé?
(Jestliže „Ano“, řekněte tohle „Vyberte jednoho z nich a popište mi ho“. Jestliže „Ne“, nechte subjekt popsat nějakou jinou jednotlivost, kterou vidí.)

(Tato část fakticky obsahuje nesprávnou instrukci)
Velmi dobře. Můžete otevřít oči. Viděl jste všechno jasně? Jakoby vnitřní obrázek? To značí, že máte dobrou obrazotvornost, protože jsem vás ptal na něco, co jste si musel v mysli vytvořit. Nyní pokročíme dál a zjistíme, jak dobře si umíte představit nějaký jednoduchý předmět. Tentokrát, když zavřete oči, představíte si, že pozorujete měsíc, který je v úplňku.
Zavřete nyní oči. Chci, abyste si představil, že sedíte někde venku, na pláži nebo možná sedíte doma v ložnicí a díváte z okna. Je noc, a vy se díváte nahoru na měsíc. Abych vám pomohl si měsíc vybavit, chci, abyste vaše oči stočil nahoru, a víčka mějte stále zavřená. Nyní tedy stáčejte oči jakoby nahoru do vašeho čela, jako byste mohl měsíc vidět právě zde (Dotkněte se lehce jeho čela) uprostřed vašeho čela.
(Nyní zrychlete lehce tempo instrukcí a čtěte tento odstavec jako jednu plynulou větu)
Stáčejte teď oči nahoru do vašeho čela a jak tak činíte, vaše víčka jsou pevně zavřená, čím více se snažíte je otevřít, tím pevněji jsou zavřené, zkuste je teď otevřít, nejde to, jsou uzavřené pevněji a pevněji, nejste schopen je otevřít, vidíte že to nejde, jsou pevně zavřená. Stop, nyní se přestaňte snažit a uvolněte: Spěte! Hezký a příjemný pocit se nyní rozlévá po celém těle. Všechny svaly vašeho těla jsou nyní příjemně uvolněné. Dýchejte klidně a hluboce, příjemné uvolnění se nyní šíří vaším tělem od hlavy až k patám.

Další metody hypnózy
Zpět na úvodní stranu

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain