Prakticky nejznámější a nejoblíbenější metoda. Subjekt zůstává během hypnotizace pasivní, prakticky se od něj od počátku očekává pouze to, že dříve nebo později podlehne sugescím únavy, relaxace a tíhy, a podvolí se hypnotickému spánku. Pocit tíže očních víček , který si subjekt „logicky“ spojuje s fixací očí, postupně zesilujeme sugescemi únavy a ospalosti, které subjekt nebude dále schopen odolávat. Při sugescích využíváme principu „oči se budou zavírat-oči se zavírají-oči jsou zavřené“, tedy nejdříve připravíme subjekt na něco ,co přijde a pak mu sugerujeme, že to přichází. Subjekt pak sugesci přijímá tak, jak mu bylo předem naznačeno. Tímto ovlivňováním se subjekt postupně dostává zcela pod naší kontrolu a nekriticky přijímá naše podněty. Po zavření očí sugerujeme pocit relaxace, klidu a uvolnění, oprostíme tak subjekt od předchozího „vypětí“ a únavy a ten se pak za zavřenýma očima podvědomě cítí „bezpečně a příjemně“.

Pozorujte upřeně tento předmět. Upřete se na něj.

Nyní se několikrát zhluboka nadechněte. Sledujte můj hlas.

Zanedlouho zjistíte, že vaše oční víčka budou těžší a těžší. Téměř jako by je něco tížilo.

A čím více pozorujete tento předmět, tím jsou vaše víčka těžší. Přivírají se. Pocit tíhy je zavírá.

Vaše víčka jsou těžší a těžší, pomalu se zavírají, přemáhá je ospalost a tíha. A máte pocit, že se pomalu, pomalu zavírají, a zavírají, únava a tíha, ospalost. Vaše oči se zavírají..

Bude to příjený pocit, až se konečně zavřou. Vaše víčka jsou těžká, stále těžší a těžší, pomalu se zavírají, je těžší a těžší je otevřít, únava je příjemná.

Je těžké je nechat otevřené, cítíte, že se brzy pevně zavřou, vaše oči se zavírají, zavírají..

Jsou zavřené. Cítíte se příjemně. Jste uvolněný. Nechte se příjemně unášet. Vaše hlava je těžší a těžší, nechte ji volně..

Jste uvolněný, klidný.

Další metody hypnózy
Zpět na úvodní stranu

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich