Jak někoho uvést do hypnózy, či jen zhypnotizovat sama sebe

První část, kterou by měl mít každý, kdo se snaží hypnotizovat druhé dobře zvládnutou, je autohypnóza, forma autosugesce. Při dostatečné míře snahy by měl tuto techniku zvládnout každý inteligentní člověk. Jakmile ji budete dobře ovládat, můžete přistoupit k heterohypnóze, tedy formě heterosugesce. Při jejím zvládnutí budete již schopni vštěpovat svoje instrukce i ostatním lidem. Abyste byli schopní zhypnotizovat druhého člověka, nebude stačit už pouze cvik. Je třeba i jistá míra charisma a verbálních dovedností.

Hypnotizování sebe sama – autosugesce

Všichni jsme schopni zhypnotizovat sebe sama. Je to skvělá možnost, jak relaxovat, řešit problémy a a zažít celkový osobní vzestup. Na rozdíl od heterohypnózy je v autohypnóze hypnotizérem naše vědomé já. Postupů jak toho dosáhnout samozřejmě může být mnoho. Na každého funguje něco trochu jiného a sami si musíte přijít, co bude zabírat na vás.

Autohypnóza – metoda fixace očí

  • začínáte s otevřenýma očima, zpravidla vsedě a do transu se dostáváte pomocí fixace očí. Podrobnosti získáte kliknutím na nadpis.

Hypnotizování druhých – heterosugesce

Pokud již zvládáte hypnotizovat sebe, jistě víte čeho je třeba v hypnóze využít. Jestli chcete pokročit dál a pokusit se zhypnotizovat někoho jiného, zde máte metody jak zhypnotizovat druhé.

Hypnotizování druhých – metoda fixace očí

Hypnotizování druhých – metoda nesprávné instrukce

Hypnotizování druhých – frakciální metoda

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich