Co to je hypnóza

Hypnóza je technika, ve které hypnotizující přejímá kontrolu nad vědomím hypnotizovaného. Ten se pak ocitá ve změněném stavu vědomí, kdy je velice zvýšená jeho sugestibilita, tedy schopnost přijímat myšlenky hypnotizéra za sobě vlastní. Nastalého stavu je posléze možno terapeuticky využít ve prospěch samotného pacienta. Nejedná se o žádnou pseudovědu, či šarlatánství, jak se spousta lidí domnívá. Jde pouze o možnost, jak hlouběji proniknout do lidské psychiky a tam léčit prvopočátky pacientových problémů. Hypnotizovat by měl správně pouze kvalifikovaný lékař, či psycholog. Více informací o hypnóze naleznete zde.

Využití hypnózy

Hypnózu je možné využít v mnoha oblastech. Dokáže léčit neurózy, poruchy spánku, sociálních fobie, zhoršenou koncentraci, obezitu, ale i anorexii a bulimii. Své široké uplatnění nalezne v řešení psychosomatických potíží. Další oblastí kde může hypnóza pomoci, jsou veškeré závislosti, jako závislost na nikotinu, automatech, lécích a alkoholu. Dokáže bojovat proti zvýšené impulzivitě, lehkým depresím, trémě nebo sníženému sebevědomí. Vedou se dokonce diskuze o prospěšnosti hypnózy v případě léčby astmatu, či ekzémů. Více o způsobech užití hypnózy se dočtete zde.

Mýty o hypnóze

Rozhodně není pravda, že je zkušený hypnotizér schopný zhypnotizovat kohokoli na počkání. Až na několik výjimek není hypnotizovaný plně v moci hypnotizéra a není ochotný udělat cokoli. Není pravda, že si běžně hypnotizovaný z hypnózy nic nepamatuje, či že neslyší hlas hypnotizéra. Hypnóza nikdy neproběhne, pokud se jí hypnotizovaný od začátku vědomě brání. Bližší objasnění skutečnosti a fikce najdete v samostatné sekci.

Předpoklady správné hypnózy

Hned v začátku je třeba říct, že malé procento lidí, odhady mluví o 10-15% populace, nikdy hypnózy nedosáhne. Jde zejména o jedince s nízkou inteligencí. Ostatní je možné zhypnotizovat, pokud se sami o hypnózu pokouší. Předpokládá se bdělý stav vědomí, tedy bez požití omamných látek a alkoholu. K hypnóze je třeba naprostého uvolnění a důvěry v hypnotizéra. Ideální je poloha vsedě například v pohodlném křesle, či přímo vleže. Předpokladem je dostatek času a klid, běžné sezení pak trvá okolo 45 minut.

Co se během hypnózy děje?

Během hypnózy se dosahuje maximální relaxace pacienta. Pokud je na začátku neklidný, bývá po skončení seance klidný. Pokud přišel spíše utlumený, může odcházet nabitý energií. V hypnóze probíhají v mozku procesy, díky kterým se lze vrátit v čase a najít vzpomínky na dřívější události, které nebývají za bdělého stavu dostupné. Často je tak možno vzpomenout si na události zapomenuté, či přímo vytěsněné. Lze tedy vyvolat i vzpomínky na nějakou velmi příjemnou událost, kterou dotyčný v hypnóze může znovu prožít. Stejně tak je možné opětovně vyvolat nějakou nepříjemnou událost z minulosti, která vyvolává v pacientovi jisté bloky a pracovat na jejich trvalém odstranění.

Hypnóza – Jak na to?

První věc, kterou by měl každý začínající hypnotizér zvládnut je autohypnóza, jak na to?  Při dostatečné snaze by měl tuto techniku zvládnout každý inteligentní člověk. Jakmile ji budete mít zvládnutou, můžete přistoupit k heterohypnóze, tedy formě heterosugesci. Při jejím zvládnutí budete schopni vštěpovat svoje instrukce ostatním lidem. Abyste byli schopní zhypnotizovat druhého člověka, nebude ale stačit už pouze cvik. Je třeba i jistá míra charisma, verbálních dovedností a odborných znalostí. Hypnotizovat by měl vždy pouze a jedině zkušený lékář, či terapeut. Texty na stránkách jsou pouze informativního charakteru a veškeré vaše počiny jsou na vlastní nebezpečí. Takto široké téma je však nemožné byť v základu rozebrat na úvodní straně a proto pokračujte do speciálního rozcestníku jak hypnotizovat.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich